.

นักวิเคราะห์ Lab จุล

 • BETAGRO
 • Thailand
 • May 20, 2022

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

 • บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
 • เมืองสกลนคร, สกลนคร
 • Aug 29, 2022

Q.C. Staff

 • บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์)...
 • ชลบุรี
 • Nov 05, 2021

นักวิจัยประจำแล็ป (Cell Culture)

 • SSUP GROUP : Oriental Princess...
 • ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
 • Aug 31, 2022

R&D Trainee !! (ประจำโรงงานแดรี่พลัส อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์)

 • Dutch Mill Group
 • พยุหะคีรี, นครสวรรค์
 • Mar 23, 2021

นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งช...
 • องครักษ์, นครนายก
 • Aug 26, 2022

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 • สำนักงานส่งเสริมการและพัฒนาการ...
 • ชัยนาท
 • Nov 05, 2021

นักวิชาการเกษตร

 • กรมวิชาการเกษตร
 • จันทบุรี
 • Nov 05, 2021

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 • กรมธุรกิจพลังงาน (กระทรวงพลังง...
 • กรุงเทพมหานคร
 • Jul 27, 2022

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกั...
 • กรุงเทพมหานคร
 • Nov 05, 2021

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)

 • บริษัท พาโนมิกซ์ นิวตริโซลูชั่...
 • เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี
 • Aug 03, 2022

(STGT-HY) นักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี ...
 • สงขลา
 • May 01, 2021

นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรุงเทพมหานคร
 • Nov 05, 2021

เจ้าหน้าที่ Food science

 • บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
 • บึงสามพัน, เพชรบูรณ์
 • Apr 27, 2020

Management Trainee (การประมง / นักการประมง )

 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกั...
 • เพชรบุรี
 • Dec 16, 2021

นักวิชาการเกษตร

 • กรมหม่อนไหม
 • สระบุรี
 • Mar 17, 2022

Sales Executive

 • บริษัท ยูนิทีวีเวล จำกัด ( สำน...
 • ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • Apr 22, 2020

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ (ตรวจการนอนหลับ)

 • Brain Dynamic Technology Co., ...
 • ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
 • Oct 06, 2022

นักวิชาการเกษตร

 • กรมหม่อนไหม
 • อุดรธานี
 • Nov 05, 2021

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ด้านห้องปฏิบัติการ)

 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรุงเทพมหานคร
 • Nov 05, 2021