โฟร์แมน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รับสมัครโฟร์แมน 2 ตำแหน่ง

ทำงานแถวกรุงเทพและปริมณฑล

ติดต่อสอบถามคุณเชษฐ์ 0846446222

1. โฟร์แมน (หัวหน้าคนงาน) งานก่อสร้างจำนวน 1 อัตรา

-เพศชาย สัญชาติไทย

-อายุไม่เกิน 30 ปี

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาก่อสร้างหรือเทียบเท่า

-ประสบการณ์ทำงานในงานก่อสร้างภาคสนาม 1-2 ปี

-รักการทำงานภาคสนาม งานควบคุมการก่อสร้าง

-สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้

-สามารถย้ายที่อยู่ตามสถานที่ก่อสร้างและพักอาศัยในแคมป์คนงานก่อสร้าง

-มีใบขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและสามารถขับรถกระบะได้

-รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลพอสมควร หรือถ้าไม่รู้เส้นทางอย่างน้อยสามารถเดินทางไปตาม Location ใน Google Map ที่ระบให้ได้

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

-พร้อมที่จะร่วมลงมือทำงานกับคนงานก่อสร้างได้


 

2. โฟร์แมนอาวุโส (หัวหน้าคนงาน) งานก่อสร้างจำนวน 1 อัตรา

-เพศชาย สัญชาติไทย

-อายุไม่เกิน 50 ปี

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม. 3 หรือเทียบเท่า

-ประสบการณ์ทำงานในงานก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 10 ปี

-รักการทำงานภาคสนาม งานควบคุมการก่อสร้าง

-สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้

-สามารถย้ายที่อยู่ตามสถานที่ก่อสร้างและพักอาศัยในแคมป์คนงานก่อสร้าง

-มีใบขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและสามารถขับรถกระบะได้

-รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลพอสมควร หรือถ้าไม่รู้เส้นทางอย่างน้อยสามารถเดินทางไปตาม Location ใน Google Map ที่ระบให้ได้

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

-พร้อมที่จะร่วมลงมือทำงานกับคนงานก่อสร้างได้

การติดต่อ

  • ngalai1229@gmail.com

สถานที่ตั้ง