ธุรการ

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย

อายุ30 - 45 ปี

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม. 3 หรือเทียบเท่า

รักการขาย

สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้

สามารถสละเวลาได้บางเวลา

พร้อมที่จะร่วมลงมือทำงาน

สำนักงานอยู่ แถวถนนพระราม 3

การติดต่อ

  • cutylai@hotmail.com

สถานที่ตั้ง