แอดมิน (ประจำไซต์งาน)

รายละเอียดตำแหน่งงาน

• แอดมินสำหรับงานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง 
• จัดทำเอกสารโครงการ และ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับพนักงาน
• จัดเก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูล
• ติดต่อประสานงานโครงการ และผู้รับเหมา
• ทำงาน จันทร์ - เสาร์

การติดต่อ

  • apikanya@cornerstonemgmnt.com

สถานที่ตั้ง