ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดตำแหน่งงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สามารถอ่านแบบ / เขียนแบบ ระบบงานไฟฟ้า เช่น ตู้คอนโทรล  เป็นต้น
 • สามารถดูแลงาน PM ระบบไฟฟ้า
 • สามารถประกอบตู้คอนโทรล งานวายริ่งตู้คอนโทรล และติดตั้งระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรม
 • วางแผนและกำหนดการทำงานของทีมงาน
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อให้งานโครงการต่างๆ บรรลุผลสำเร็จ
 • ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (Microsoft office)  หากสามารถใช้ AutoCAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้

สวัสดิการ

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนประกันสังคม
 • Outing ประจำปี

การติดต่อ

 • company.skylinepower@gmail.com

สถานที่ตั้ง